Meie üksus Haaberstis: Merimetsa Hambakliinik

  • Eesti

Oleme avatud : E-R 9.00-17.00
  Helistage : 640 5501

Hammaste implantatsioonist

Dr. Timo Paberit, Merimetsa hambakliiniku kirurg

Hambaimplantatsioon on kõige turvalisem, esteetilisem ning loomulikum viis hammaste asendamiseks. Artikkel selgitab, kuidas protseduur toimub ja millised on eelised.

Mis on hambaimplantatsioon?

Hambaimplantatsioon on kõige turvalisem, esteetilisem ning loomulikum viis hammaste asendamiseks. Hammaste asendamine implantaatide abil ei ole enam väga uudne meetod. Ligikaudu 30 aastat on see olnud alternatiiviks teistele proteesiliikidele. Ka eestis on hambaimplantaate edukalt paigaldatud juba üle 10 aasta.

Mis on hambaimplantaadid?

Hambaimplantaat on põhimõtteliselt titaankruvi, mis paigaldatakse väikese lõikuse abil lõualuusse, asendamaks puuduvaid hambajuuri. Sellele kruvile valmistatakse luustumise järgselt metallokeraamiline kroon (vt. eespool) ehk nn. kunsthammas. Implantaadikruvi saab kasutada ka suust ärakäivate hambaproteeside toestamiseks. Implantaat asendab puuduva hambajuure ning aitab säilitada lõualuu kvaliteeti. Kui hammas eemaldada ning paigaldada mõni teine proteesitüüp, ei kompenseerita sellega hambajuurte puudumist ning koheselt algavad muutused lõualuus. Tagajärjeks on lõualuu kokkuvajumine antud piirkonnas. Sel juhul on tulevikus proteesimine raskendatud või hoopis võimatu. Lisaks aitavad implantaadid mälumisjõude paremini lõualuule üle kanda, sellega väheneb risk olemasolevaid hambaid üle koormata.

impl1impl impl2
Selline olukord võib tekkida, kui puuduvat hammast võimalikult ruttu ei asendata. Lõualuu kahe hamba vahel vajub kokku ning naaberhambad kalduvad sageli tühja koha poole. See võib omakorda põhjustada mitmeid probleeme: võivad tekkida hambavahed ka mujal; hamba kalde muutumise tõttu võivad ära kaduda ülemiste ja alumiste hammaste vahelised kontaktid ning mälumine võib antud suupoolel olla raskendatud. Mitme hamba puudumisel saavad allesjäänud hambad ülekoormatud ning selle tagajärel võite tulevikus kaotada veel hambaid. Hammaste kallete muutumisel võib osutuda võimatuks või väga komplitseerituks teist tüüpi proteeside valmistamine. Kokkuvõttes saab selline olukord tuua kaasa mitmeid lisaprobleeme ning palju kõrgemaid kulutusi hambaravile.
Üks oluline positiivne efekt hambaimplantatsioonil on võimalus säästa lõualuud. Kõigi teiste proteesiliikide puhul ei ole see võimalik, kuna nende abil taastatakse vaid nähtav osa hambast ehk hambakroon. Hambajuure puudumisel vajub lõualuu paratamatult kokku. Lõualuu toestab aga näo pehmeid osi: huuli, põski, näonahka jne. Lõualuu hävimise järgseid muutusi on hiljem keeruline kompenseerida. Seega tuleb loomulikult kõiki oma hambaid ning hambajuuri võimalikult säästa. Kui aga hamba taastamine osutub lootusetuks, on implantaat kõige loomulikum ja stabiilsem võimalus selle asendamiseks. Kõige parem ongi implantatsiooniks olukord, kus lootusetu hammas eemaldatakse ning asendatakse koheselt implantaadiga. Nii saab lõualuus toimuvaid muutusi võimalikult ennetada.

Näide:

impl3

Fotodel on kliiniline situatsioon, kus antud hamba ülesehitamine osutus võimatuks ning hammas kuulus paratamatult eemaldamisele. Hamba taastamisel oli patsiendi sooviks võimalikult loomulik ning esteetiline tulemus. Samuti ei olnud patsient huvitatud suust eemaldatavast proteesist. Jäi üle vaid kaks võimalust, st. kas valmistada lühike silprotees, kasutades kõrvalhambaid toena (vt. hammaste sildproteesid), või paigaldada hambaimplantaat. Patsient valis implantatsiooni ning õigustatult, naaberhambad on täiesti terved ning sildproteesi paigaldamisel oleks tulnud neid eelnevalt ulatuslikult lihvida. Samuti oli patsient teadlik sellest, et hamba eemaldamisel võib lõualuu kokku vajuda ning sildprotees ei aita lõualuud toestada.

impl4

Implantaat aitab säilitada lõualuu kvaliteeti ning võimaldab hamba ideaalilähedast taastamist. Nagu fotodel näha, on implantaadile paigaldatud hambakroon väga sarnane patsiendi enda hammastega ning väike “ime” on sündinud!

Kuidas implantaate paigaldatakse?

Hambaimplantatsioon on suhteliselt vähetraumaatiline ja valutu protseduur. Selleks ei ole vaja kasutada üldnarkoosi. Implantatsioonile eelnevad abiuuringud, teostatakse röntgenülesvõtted ning patsiendi hammastest valmistatakse diagnostilised kipsmudelid. Need on väga olulised etapid ravi planeerimisel ning võtavad palju rohjem aega, kui implantaadi paigaldamise protseduur ise.

impl5
Implantaadi paigaldamiseks teostatakse väike lõige igemel ning luuakse ligipääs lõualuule. Spetsiaalsete puuride abil valmistatakse implantaadi jaoks lõualuusse süvend. Kruvi paigaldamise järgselt aseteatakse haavale õmblused. Teatud juhul saab paigaldatud implantaadile kohe paigutada ajutise krooni. Enamasti aga luustub implantaat 3-6 kuu jooksul ning alles seejärel valmistatakse hambakroon.
Siin on mõned selgitavad joonised implantatsiooni kohta:

impl6

1) Lõualuusse paigaldatakse titaankruvi, mis luustub ning taastab puuduoleva hambajuure
2) Pärast paranemisperioodi, teostatakse veel üks lõikus, mille käigus luuakse ühendus läbi igeme. Seejärel võetakse jäljendid ning hambatehnik valmistab implantaadikroonid.
3) Implantaadikroonid on ülitäpsed ning sobitatakse juba lõualuus olevatele kruvidele
4) Tulemus on loomulik ning vastupidav

Miks implantaate eelistada?

• Implantaadid aitavad säilitada luud. Teisi proteesitüüpe kasutades hakkab luu aja jooksul kahanema.
• Lõikus on valutu ning puudub vajadus kahjustada naaberhambaid. Kroonide ja sildade valmistamine eeldab kõrvalhammaste lihvimist ning hambad võivad jääda valulikuks. Samuti võib juhtuda, et lihvimisel vigastatakse hambanärve.
• Hammaste kroonimine on ebasoovitav meetod juhul, kui tuleb lihvida terveid hambaid.
• Aitavad ära hoida kõrvalhammaste kulumist ning ühtlustada mälumisjõu jagunemist.
• Takistavad hammaste nihkumist puuduva hamba kohale ja seega hoiavad ära hambumuse- ning alalõualiigesega seotud probleeme.
• Eduka ja õigeaegse paigaldamise korral eluaegse vastupidavusega, mida ei saa väita kroonide ja teiste proteeside valmistamisel.
• Vajadusel on neile võimalik teha erinevaid proteese ning kombineerida uusi lahendusi. Seega võib pikemas perspektiivis olla ravi odavam, kui mitmekordne kroonide ja sildade paigaldamine.
• Madal risk ravi ebaõnnestumisele- vaid väga harvaesinevad haiguslikud seisundid ei võimalda implantaatide kasutamist. Ravi ebaõnnestumine ei ole võimalik nn. äratõukereaktsiooni tõttu.
• Taastavad esteetikat kuna hoiavad luud, teiste proteesiliikide puhul luu kaob puuduvate hammaste kohal.
• Aitavad luua esteetilise ja loomuliku igemekuju.
• Võimalik asetada koheselt peale hamba eemaldamist.
• Teatud juhtudel võimalik ka ajutise krooni kohene paigaldamine.

Kas implantatsioon on kulukas?

Võib tunduda, et hind on oluliselt kõgem, võrreldes teiste proteesiliikidega. Samas tasub aga mõelda ka homsele päevale. Nagu eelpool mainitud, võib implantatsioon tegelikult kokkuvõttes raha kokku hoida, kuna implantatsioonitehnika võimaldab kruvidele eluaegse püsivuse. Teiste proteeside korral võib osutuda vajalikuks nende mitmekordne ümbertegemine ning probleemidel hammastega ei pruugi lõppu tulevat. Oleme püüdnud oma kliinikus kehtestada järelmaksuvõimalusi, et ravikulutusi hajutada ning pakkuda patsiendile siiski parima võimaliku ravilahenduse.

Kokkuvõtteks!

Hambaarstina püüan pakkuda oma patsientidele võimalikult tänapäevast ning kvaliteetset ravi. Mulle meeldib põhimõte, et patsienti tulebravida alati nii, nagu soovin, et mind ravitaks. Seetõttu ei pea ma paljuks pingutada just Teile sobiva raviplaani koostamisel ning vajadusel konsulteerida ka teiste sama ala spetsialistidega. Kui peaksin ise valima võimaluse oma hammaste asendamiseks, valiksin kindlasti implantaatidele paigaldatavate proteesitüüpide seast. Implantatsioon on kõige loomulikum ja püsivam viis hammaste taastamisel.

2014-10-08 19.44.38Merimetsa Hambakliiniku kirurg dr.Timo Paberit on rahvusvahelise teadusorganisatsiooni GAO Core Member –  täieõiguslik koostööpartner ning rahvusvaheline koolitaja. Dr. Paberit võtab osa GAO organisatsiooni tööst erialaste loengutega, presenteerides keerulisi juhtumeid arstidele üle maailma.

Screen Shot 2015-01-19 at 2.32.39 PM