Meie üksus Haaberstis: Merimetsa Hambakliinik

  • Eesti

Oleme avatud : E-R 9.00-17.00
  Helistage : 640 5501

Ravidokumentide väljastamine

Hammaste mudeleid, röntgenülesvõtteid ja ravikaardi koopiat väljastatakse:

  • patsiendile kohapeal täidetava avalduse ja isikut tõendava dokumendi esitamisel
  • patsiendi esindajale patsiendi poolt krüpteeritult saadetud või allkirjastatud lihtkirjaliku volituse ja volitatud isiku isikut tõendava dokumendi esitamisel
  • patsiendile tema poolt  meili teel saadetud krüpteeritud taotluse alusel
  • kindlustusfirmadele ja advokaadibüroodele taotluse alusel (patsiendi kirjalikul allkirjastatud või meili teel saadetud krüpteeritud nõusolekul)

Tellimus täidetakse avalduse saamisele järgneva 5 tööpäeva jooksul.

Patsiendil või tema esindajal on õigus saada üks kord aastas oma/esindatava ravidokumentidest tasuta koopiaid kuni 20 lehekülge. Alates 21. leheküljest tasub teabenõudja 0,19 eurot iga väljastatud lehekülje eest (Avaliku teabe seadus §25).

Ravidokumentidest koopiate väljastamisest keeldumine (Isikuandmete kaitse seadus §20)

Andmesubjekti õigust saada teavet ja enda kohta käivaid isikuandmeid isikuandmete töötlemisel piiratakse, kui see võib:
1) kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
2) ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitset;
3) takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist;
4) raskendada kriminaalmenetluses tõe väljaselgitamist.

Ravidokumentide saamiseks palume pöörduda Kreutzwaldi Hambakliiniku administraatori poole, kus on võimalik täita kohapeal avaldus või saata krüpteeritud taotlus aadressile info@kwhk.ee.

Elektroonsel kujul edastame raviteenuste arveid, koopiaid ravikaardist ja hammaste digitaalseid ülesvõtted (.jpg formaadis) krüpteerituna patsiendi nimele või kohapeal salvestatult DVD-plaadile või mälukaardile (vt Hinnakiri).
Hammaste mudeleid, fotopaberil olevaid panoraamröntgeneid ja pilte hammastest väljastame ainult kohapeal patsiendile isiklikult või volitatud isikule.