Meie üksus Haaberstis: Merimetsa Hambakliinik — mhk.ee

  • Eesti

Oleme avatud : E-R 9.00-17.00
  Helistage : 640 5501

Hinnakiri

Veebihinnakirjas on orienteeruvad hinnad valitud teenustest. Täieliku hinnakirjaga saate tutvuda kliinikus kohapeal.
Ravi hind täpsustub arsti poolt koostatud raviplaanis.

Teenuse nimetus Hind
Konsultatsioon/hammaste kontroll 40-70
Raviplaani koostamine (hind olenevalt raskusastmest) 90-100
HAMBAHAIGUSTE ENNETAMINE Hind
Profülaktilised menetlused kuni 30min  45
Hammaste puhastus AirFlow soodapritsiga  95
Põhjalik ladestuste eemaldamine ühel hambal  17
HAMBAHAIGUSTE DIAGNOSTIKA Hind
Digitaalne röntgenkohtülesvõte 15
Digitaalne OPTG kliiniku patsientidele 27
3D röntgen 1 piirkond (4x5cm) 55-72
3D röntgen 2x laiendatud piirkond 77-94
3D röntgen 3x laiendatud piirkond 99-116
Röntgenülesvõtete salvestamine mälupulgale 10
HAMBARAVI Hind
Tuimestus al 15
Valguskõvastuvad täidised, ravi mikroskoobiga (1h-3h visiit) 125-375
Klaasfiibertihvt 65
Klaasfiiberlindiga ühe hamba fikseerimine 30
Klaasfiibriga iga järgneva hamba fikseerimine 15
Emailikaariese ravi ICON süsteemiga ühe hamba ulatuses 70
JUURERAVI Hind
Kavumi avamine, juurekanalite tuvastamine ja töötlemine, mikroskoobiravi (hind olenevalt raskusastmest) 70-140
Esmane ühevisiidiline juureravi (olenevalt kanalite arvust) 250-450
Ümberravi ühevisiidiline juureravi (olenevalt kanalite arvust) 300-500
Ühe juurekanali täitmine 45
Iga järgneva juurekanali täitmine 25
Vana juuretäidise eemaldamine (hind olenevalt raskusastmest) 35-65
Juuretipu resektsioon koos retrograatse juuretäidisega, mikroskoobiravi 335
HAMBAKIRURGIA Hind
Ühe hamba eemaldamine (hind olenevalt raskusastmest) 35-90
Peetunud hamba kirurgiline eemaldamine (hind olenevalt raskusastmest) 150-170
Tsüsti eemaldamine 80
Igemeplastika kuni 3 hamba ulatuses (hind olenevalt tehnikast) 300-350
Lapioperatsioon kuni 4 hamba ulatuses (hind olenevalt raskusastmest) 150-200
Luusiirdematerjal 1 doos 140
Membraani paigaldamine 155
IMPLANTATSIOON Hind
Implantaat koos implantaadi krooniga   al 1637
>PROTEESIMINE Hind
Tsirkoonium keraamiline kroon 470
E-max keraamiline kroon, laminaat või panus 400
Ajutine kroon 50-80
Krooni, tihvti või panuse tsementeerimine 20-30
Totaalprotees (hind olenevalt materjalist) 460-560
Oklusioonikape valmistamine 150
Wax-up ühe hambakaare mudel 110
ORTODONTIA Hind
Ortodontiline konsultatsioon 70
Konsultatsioon koos röntgen-, foto- ja mudeldiagnostikaga 150-250
Ortodontiline raviplaan (hind olenevalt raskusastmest) 90-110
Ortodontiline visiiditasu (haigekassa poolt ettenähtud diagnoosi korral) 5
Quad-Helix kaarelaiendusaparaat 348
Funktsionaalne aparaat 330-390
Funktsionaalse aparaadi aktiveerimine 33-44
Damon breketid ühele hambakaarele 700
Damon Clear breketi lisatasu 25
Damon breketravi osamakse (10-25 korda olenevalt ravi raskusastmest) 150
Insignia breketid ühele hambakaarele 900
Insignia breketravi osamakse 150
Invisalign süsteemi I ja II osamakse 1200
Invisalign süsteemi iga järgnev osamakse 200
Breketi või reteineri ühe lüli tagasikinnitamine 28
Retentsiooni kontroll 33
HAMMASTE VALGENDAMINE Hind
Kuni 6 hamba valgendus kabinetis 115
Iga järgneva hamba valgendus samal visiidil 17
Ühe hambakaare kodune valgendus süsteem BiteWhite 60

Merimetsa Hambakliinik jätab endale õiguse ette teatamata hinnakirjas muudatusi teha.

KUNI 19-AASTASTE HAMBARAVI

Kuni 19-aastaste hambaravi toimub Merimetsa Hambakliinikus järgmiselt:

jäävhammaste ravi kliiniku hinnakirja järgi;
konsultatsioon või kontroll kliiniku hinnakirja järgi;
piimahammaste ravi (täidised, juureravi, hamba eemaldamine) -25% kliiniku hinnakirjast.

Patsient, kes soovib teavet haigekassa laste hambaravi lepingupartnerite kohta, saab pöörduda Haigekassasse klienditelefonil 669 6630 või infotelefonil 16363; e-posti aadressil info@haigekassa.ee; posti teel: Lastekodu 48, Tallinn, 10144 või külastades Eesti Haigekassa klienditeenindust.

KUNI 19-AASTASTE ORTODONTILINE RAVI

Meil on leping Eesti Haigekassaga alla 19-aastastele ravikindlustatud isikutele ortodontilise ravi osutamiseks HK poolt ettenähtud diagnooside korral https://www.haigekassa.ee/hambaravi/patsiendile/laste-hambaravi. Leping on kehtiv kuni 30.06.2022!

HAMBAPROTEESIDE HÜVITIS

Meil on leping Eesti Haigekassaga proteesihüvitise pakkumiseks. Proteesihüvitist on õigus saada ravikindlustatud töövõimetuspensionäridel, vanaduspensionäridel, osalise või puuduva töövõimega inimestel ja üle 63-aastastel inimestel https://www.haigekassa.ee/hambaravi/patsiendile/hambaproteeside-huvitis.

TÄISKASVANUTE HAMBARAVIHÜVITIS 

Merimetsa Hambakliinik ei pea võimalikuks sõlmida Eesti Haigekassaga (HK) alates 1. juulist 2017 kehtima hakkavat täiskasvanute hambaravi osutamise lepingut, mille kohaselt patsiendile hüvitatavaid teenuseid peab kliinik osutama HK poolt kehtestatud piirhindadega.

Kahjuks HK poolt jõuga peale surutavate piirhindadega ei ole kvaliteetset ja professionaalset hambaraviteenust võimalik osutada.

Toetume siinkohal ka Eesti Hambaarstide Liidu (EHL) seisukohale, et Haigekassa kehtestatud piirhinnad ei kata hambaravi teenuse osutamisega seotud reaalseid kulusid ega võimalda:

pakkuda tänapäevaste meetodite abil tehtavat kvaliteetset raviteenust (steriilsus, ühekordsed vahendid, head ja kauakestvad materjalid, tänapäevane hambaravitehnika, tänapäevased diagnostikavahendid jne.)
luua ravikabinette ja kliinikuid
jätkusuutlikku majandustegevust – milleks meie puhul on hambaraviteenuse osutamine
osutada head ja kvaliteetset teenust koos professionaalse, väljaõppinud ja pidevalt ennast erialaselt täiendava personaliga.

Seega teostame raviprotseduure kliiniku hinnakirja alusel.

Patsient, kes soovib teavet haigekassa täiskasvanute hambaravi lepingupartnerite kohta, saab pöörduda Haigekassasse klienditelefonil 669 6630 või infotelefonil 16363; e-posti aadressil info@haigekassa.ee; posti teel: Lastekodu 48, Tallinn, 10144 või külastades Eesti Haigekassa klienditeenindust.

RAVI JÄTKAMISE TASU JA LEPPETRAHV

  1. Merimetsa Hambakliinikul on õigus rakendada ravi jätkamise tasu (RJT) 100 eurot, kui patsient on eelnevalt jätnud etteteatamata vähemalt 2 korral visiidile tulemata või teatanud 2 korral oma mittetulemisest hiljem kui visiidile eelneval tööpäeval kell 12.00. Kliinikul on õigus jätta RJT endale leppetrahviks.
  2. Merimetsa Hambakliinikul on õigus rakendada leppetrahvi (LT) 40 eurot, kui patsient on eelnevalt jätnud etteteatamata vähemalt üks kord visiidile tulemata või teatanud oma mittetulemisest hiljem kui visiidile eelneval tööpäeval kell 12.00.