Meie üksus Haaberstis: Merimetsa Hambakliinik

  • Eesti

Oleme avatud : E-R 9.00-17.00
  Helistage : 640 5501

Hinnakiri

Veebihinnakirjas on orienteeruvad hinnad valitud teenustest. Täieliku hinnakirjaga saate tutvuda kliinikus kohapeal.
Ravi hind täpsustub arsti poolt koostatud raviplaanis.

Teenuse nimetus Hind €
Konsultatsioon/hammaste kontroll 44-77
Raviplaani koostamine (hind olenevalt raskusastmest) 99-110
HAMBAHAIGUSTE ENNETAMINE Hind €
Profülaktilised menetlused kuni 30min  65
Hammaste puhastus Air Flow/Aqua Care seadmega  110
Põhjalik ladestuste eemaldamine ühel hambal  20
HAMBAHAIGUSTE DIAGNOSTIKA Hind €
Digitaalne röntgenkohtülesvõte 17
Digitaalne OPTG kliiniku patsientidele 30
3D röntgen 1 piirkond (4x5cm) 60-80
3D röntgen 2x laiendatud piirkond 85-105
3D röntgen 3x laiendatud piirkond 110-130
Röntgenülesvõtete salvestamine mälupulgale 10
HAMBARAVI Hind €
Tuimestus al 19
Valguskõvastuvad täidised, ravi mikroskoobiga (1h-3h visiit) 140-420
Tihvt 75
Klaasfiiberlindiga ühe hamba fikseerimine 35
Klaasfiibriga iga järgneva hamba fikseerimine 20
Emailikaariese ravi ICON süsteemiga ühe hamba ulatuses 77
JUURERAVI Hind €
Kavumi avamine, juurekanalite tuvastamine ja töötlemine, mikroskoobiravi (hind olenevalt raskusastmest) 80-160
Esmane ühevisiidiline juureravi (olenevalt kanalite arvust) 290-495
Ümberravi ühevisiidiline juureravi (olenevalt kanalite arvust) 330-550
Ühe juurekanali täitmine 55
Iga järgneva juurekanali täitmine 40
Vana juuretäidise eemaldamine (hind olenevalt raskusastmest) 40-75
Juuretipu resektsioon koos retrograatse juuretäidisega, mikroskoobiravi 370
HAMBAKIRURGIA Hind €
Ühe hamba eemaldamine (hind olenevalt raskusastmest) 44-105
Peetunud hamba kirurgiline eemaldamine (hind olenevalt raskusastmest) 280
Tsüsti eemaldamine 95
Igemeplastika kuni 3 hamba ulatuses (hind olenevalt tehnikast) al 350
Lapioperatsioon kuni 4 hamba ulatuses 180
Luusiirdematerjal 1 doos 200
Membraani paigaldamine 175
IMPLANTATSIOON Hind €
Implantaat koos implantaadi krooniga   al 2075
PROTEESIMINE Hind €
Tsirkoonium keraamiline kroon 520
E-max keraamiline kroon, laminaat või panus 475
Ajutine kroon 55-100
Krooni, tihvti või panuse tsementeerimine 25-35
Totaalprotees (hind olenevalt materjalist) 525-650
Oklusioonikape valmistamine 200
Wax-up ühe hambakaare mudel 140
ORTODONTIA Hind €
Ortodontiline konsultatsioon 75
Konsultatsioon koos röntgen-, foto- ja mudeldiagnostikaga 195
Ortodontiline raviplaan (hind olenevalt raskusastmest) 95-115
Quad-Helix kaarelaiendusaparaat ~402
Funktsionaalne aparaat 500-600
Funktsionaalse aparaadi aktiveerimine 40-50
Damon breketid ühele hambakaarele 800
Damon Clear breketi lisatasu 30
Breketravi osamakse (10-30 korda olenevalt ravi raskusastmest)  kuni 170
Spark kapedesüsteemi ravi alustamise makse 2x 650-

1000

Spark kapedesüsteemi ravi iga järgnev osamakse 200
Invisalign kapedesüsteemi ravi alustamise makse 2x 1200
Invisalign kapedesüsteemi osamakse 200
Breketi või reteineri tagasikinnitamine (1-2 lüli) 35
Retentsiooni kontroll 40
HAMMASTE VALGENDAMINE Hind €
Kuni 6 hamba valgendus kabinetis 128
Iga järgneva hamba valgendus samal visiidil 19

Merimetsa Hambakliinik jätab endale õiguse ette teatamata hinnakirjas muudatusi teha.

KUNI 19-AASTASTE HAMBARAVI JA ORTODONTILINE RAVI

Kuni 19-aastaste hambaravi toimub Merimetsa Hambakliinikus järgmiselt:

jäävhammaste ravi kliiniku hinnakirja järgi;
konsultatsioon või kontroll kliiniku hinnakirja järgi;
piimahammaste ravi (täidised, juureravi, hamba eemaldamine) -25% kliiniku hinnakirjast.

Kuni 19-aastaste ortodontiline ravi toimub Merimetsa Hambakliinikus kliiniku hinnakirja järgi.

Patsient, kes soovib teavet haigekassa laste hambaravi lepingupartnerite kohta, saab pöörduda Haigekassasse klienditelefonil 669 6630 või infotelefonil 16363; e-posti aadressil info@haigekassa.ee; posti teel: Lastekodu 48, Tallinn, 10144 või külastades Eesti Haigekassa klienditeenindust.

HAMBAPROTEESIDE HÜVITIS

Meil on leping Eesti Haigekassaga proteesihüvitise pakkumiseks. Proteesihüvitist on õigus saada ravikindlustatud töövõimetuspensionäridel, vanaduspensionäridel, osalise või puuduva töövõimega inimestel ja üle 63-aastastel inimestel https://www.haigekassa.ee/hambaravi/patsiendile/hambaproteeside-huvitis.

TÄISKASVANUTE HAMBARAVIHÜVITIS 

Merimetsa Hambakliinik ei pea võimalikuks sõlmida Eesti Haigekassaga (HK) alates 1. juulist 2017 kehtima hakkavat täiskasvanute hambaravi osutamise lepingut, mille kohaselt patsiendile hüvitatavaid teenuseid peab kliinik osutama HK poolt kehtestatud piirhindadega.

Kahjuks HK poolt jõuga peale surutavate piirhindadega ei ole kvaliteetset ja professionaalset hambaraviteenust võimalik osutada.

Toetume siinkohal ka Eesti Hambaarstide Liidu (EHL) seisukohale, et Haigekassa kehtestatud piirhinnad ei kata hambaravi teenuse osutamisega seotud reaalseid kulusid ega võimalda:

pakkuda tänapäevaste meetodite abil tehtavat kvaliteetset raviteenust (steriilsus, ühekordsed vahendid, head ja kauakestvad materjalid, tänapäevane hambaravitehnika, tänapäevased diagnostikavahendid jne.)
luua ravikabinette ja kliinikuid
jätkusuutlikku majandustegevust – milleks meie puhul on hambaraviteenuse osutamine
osutada head ja kvaliteetset teenust koos professionaalse, väljaõppinud ja pidevalt ennast erialaselt täiendava personaliga.

Seega teostame raviprotseduure kliiniku hinnakirja alusel.

Patsient, kes soovib teavet haigekassa täiskasvanute hambaravi lepingupartnerite kohta, saab pöörduda Haigekassasse klienditelefonil 669 6630 või infotelefonil 16363; e-posti aadressil info@haigekassa.ee; posti teel: Lastekodu 48, Tallinn, 10144 või külastades Eesti Haigekassa klienditeenindust.

LEPPETRAHV JA RAVI JÄTKAMISE TASU

Merimetsa Hambakliinikul on õigus rakendada leppetrahvi suuruses 40-80 eurot (sõltuvalt kasutamata jäänud visiidi pikkusest), kui patsient jätab etteteatamata visiidile tulemata või teatab oma mittetulemisest hiljem kui visiidile eelneval tööpäeval kell 12.00.
Kui patsient on korduvalt jätnud kliinikusse tulemata ilma kliinikut õigeaegselt teavitamata, siis on kliinikul õigus rakendada patsiendile ravi jätkamise tasu suuruses 100 eurot.