Meie üksus Haaberstis: Merimetsa Hambakliinik

  • Eesti

Oleme avatud : E-R 9.00-17.00
  Helistage : 640 5501

Hinnakiri

Veebihinnakirjas on orienteeruvad hinnad valitud teenustest. Täieliku hinnakirjaga saate tutvuda kliinikus kohapeal.
Ravi hind täpsustub arsti poolt koostatud raviplaanis.

Teenuse nimetus Hind €
Konsultatsioon/hammaste kontroll 45-85
Raviplaani koostamine (hind olenevalt raskusastmest) 110-125
HAMBAHAIGUSTE ENNETAMINE Hind €
Profülaktilised menetlused kuni 30min  65
Hammaste puhastus Air Flow/Aqua Care seadmega üks hambakaar (hügieeniõde)  al 55
Põhjalik ladestuste eemaldamine ühel hambal  25
HAMBAHAIGUSTE DIAGNOSTIKA Hind €
Digitaalne röntgenkohtülesvõte 19
Digitaalne OPTG kliiniku patsientidele 33
3D röntgen 1 piirkond (4x5cm) 60-80
3D röntgen 2x laiendatud piirkond 85-105
3D röntgen 3x laiendatud piirkond 110-130
Röntgenülesvõtete salvestamine mälupulgale 10
HAMBARAVI Hind €
Tuimestus al al 20
Valguskõvastuvad täidised, ravi mikroskoobiga (1h-3h visiit) 140-420
Tihvt 80
Klaasfiiberlindiga ühe hamba fikseerimine 40
Klaasfiibriga iga järgneva hamba fikseerimine 22
Emailikaariese ravi ICON süsteemiga ühe hamba ulatuses 77
JUURERAVI Hind €
Kavumi avamine, juurekanalite tuvastamine ja töötlemine, mikroskoobiravi (hind olenevalt raskusastmest) 80-160
Esmane ühevisiidiline juureravi (olenevalt kanalite arvust) 315-560
Ümberravi ühevisiidiline juureravi (olenevalt kanalite arvust) 391-571
Ühe juurekanali täitmine 60
Iga järgneva juurekanali täitmine 45
Vana juuretäidise eemaldamine (hind olenevalt raskusastmest) 45-85
Juuretipu resektsioon koos retrograatse juuretäidisega, mikroskoobiravi 370
HAMBAKIRURGIA Hind €
Ühe hamba eemaldamine (hind olenevalt raskusastmest) 40-115
Peetunud hamba kirurgiline eemaldamine (hind olenevalt raskusastmest) 295
Tsüsti eemaldamine 95
Igemeplastika kuni 3 hamba ulatuses (hind olenevalt tehnikast) al 350
Lapioperatsioon kuni 4 hamba ulatuses 395
Luusiirdematerjal 1 doos 200
Membraani paigaldamine 175
IMPLANTATSIOON Hind €
Implantaat koos implantaadi krooniga   al 2075
PROTEESIMINE Hind €
Tsirkoonium keraamiline kroon 520
E-max keraamiline kroon, laminaat või panus 485
Ajutine kroon 60-110
Krooni, tihvti või panuse tsementeerimine 25-35
Totaalprotees (hind olenevalt materjalist) 525-650
Oklusioonikape valmistamine 200
Wax-up ühe hambakaare mudel 140
ORTODONTIA Hind €
Ortodontiline konsultatsioon 75
Konsultatsioon koos röntgen-, foto- ja mudeldiagnostikaga 193
Ortodontiline raviplaan (hind olenevalt raskusastmest) 105-125
Quad-Helix kaarelaiendusaparaat ~450
Funktsionaalne aparaat 500-600
Funktsionaalse aparaadi aktiveerimine 40-50
Damon breketid ühele hambakaarele 950
Damon Clear breketi lisatasu 30
Spark kapedesüsteemi ravi alustamise makse 2x 650-1000
Ortodontilise ravi osamakse (10-30 korda olenevalt ravi raskusastmest) 150-200
Breketi või reteineri tagasikinnitamine (1-2 lüli) 40
Retentsiooni kontroll 45
HAMMASTE VALGENDAMINE Hind €
Kuni 6 hamba valgendus kabinetis 165
Iga järgneva hamba valgendus samal visiidil 25

 

Merimetsa Hambakliinik jätab endale õiguse ette teatamata hinnakirjas muudatusi teha.

 

KUNI 19-AASTASTE HAMBARAVI JA ORTODONTILINE RAVI

Kuni 19-aastaste hambaravi toimub Kreutzwaldi Hambakliinikus järgmiselt:

-jäävhammaste ravi kliiniku hinnakirja järgi;
-konsultatsioon või kontroll kliiniku hinnakirja järgi;
-piimahammaste ravi (täidised, juureravi, hamba eemaldamine) -25% kliiniku hinnakirjast.

Kuni 19-aastaste ortodontiline ravi toimub Kreutzwaldi Hambakliinikus kliiniku hinnakirja järgi.

Patsient, kes soovib teavet Tervisekassa laste hambaravi ja ortodontia lepingupartnerite kohta, saab pöörduda Tervisekassasse klienditelefonil 669 6630 ja https://www.tervisekassa.ee/inimesele/hambaravi

HAMBAPROTEESIDE HÜVITIS

Meil on leping Tervisekassaga proteesihüvitise pakkumiseks. Proteesihüvitist on õigus saada ravikindlustatud töövõimetuspensionäridel, vanaduspensionäridel, osalise või puuduva töövõimega inimestel ja üle 63-aastastel inimestel (https://www.tervisekassa.ee/inimesele/hambaravi/taiskasvanute-hambaravi/hambaproteeside-huvitis).

TÄISKASVANUTE HAMBARAVIHÜVITIS 

Kreutzwaldi Hambakliinik ei pea võimalikuks sõlmida Tervisekassaga alates 1. juulist 2017 kehtima hakkavat täiskasvanute hambaravi osutamise lepingut, mille kohaselt patsiendile hüvitatavaid teenuseid peab kliinik osutama Tervisekassa poolt kehtestatud piirhindadega.

Kahjuks Tervisekassa poolt jõuga peale surutavate piirhindadega ei ole kvaliteetset ja professionaalset hambaraviteenust võimalik osutada.

Toetume siinkohal ka Eesti Hambaarstide Liidu (EHL) seisukohale, et Tervisekassa kehtestatud piirhinnad ei kata hambaravi teenuse osutamisega seotud reaalseid kulusid ega võimalda:

-pakkuda tänapäevaste meetodite abil tehtavat kvaliteetset raviteenust (steriilsus, ühekordsed vahendid, head ja kauakestvad materjalid, tänapäevane hambaravitehnika, tänapäevased diagnostikavahendid jne.)
-luua ravikabinette ja kliinikuid
-jätkusuutlikku majandustegevust – milleks meie puhul on hambaraviteenuse osutamine
-osutada head ja kvaliteetset teenust koos professionaalse, väljaõppinud ja pidevalt ennast erialaselt täiendava personaliga.

Seega teostame raviprotseduure kliiniku hinnakirja alusel.

Patsient, kes soovib teavet Tervisekassa täiskasvanute hambaravi lepingupartnerite kohta, saab pöörduda Tervisekassasse klienditelefonil 669 6630 ja https://www.tervisekassa.ee/inimesele/hambaravi

LEPPETRAHV JA RAVI JÄTKAMISE TASU

Kreutzwaldi Hambakliinikul on õigus rakendada leppetrahvi suuruses 40-80 eurot (sõltuvalt kasutamata jäänud visiidi pikkusest), kui patsient jätab etteteatamata visiidile tulemata või teatab oma mittetulemisest hiljem kui visiidile eelneval tööpäeval kell 12.00.

Kui patsient on korduvalt jätnud kliinikusse tulemata ilma kliinikut õigeaegselt teavitamata, siis on kliinikul õigus rakendada patsiendile ravi jätkamise tasu suuruses 100 eurot.